sexta-feira, maio 04, 1990

Memória, independência, do-contras [עברית]

Do update do post Memória, independência, do-contras (maio 01, 2006)
Tradução: Débora Blatt

שאלתי ידידה מה ההרגשה שלה כישראלית, כלפי יום העצמאות. התשובה הייתה מפתיעה. היא אמרה שיום הזיכרון נוגע לה הרבה יותר חזק ובלב מיום העצמאות. היא אמרה שהיום בערב תלך למסיבה בחיפה, יער מגוריה, ושהיא לא חושבת על התאריך הזה עם המשמעות שיש לה.

למען האמת, היא אמרה שהשאלה שלי לא מצא חן העיניה (שלחתי הודעה לפלאפון עם השאלה). התבאסה כאשר שמה לב שהמשמעות האמיתית של אותו יום נשכחת, הולכת לאיבוד והסבירה שהצפירה של יום הזיכרון מרגשת אותה מאוד.

יש לזה סיבה. לכל אחד בישראל היה מישהו או הכיר מישהו שנהרג באיזה פיגוע או מלחמה. יותר מזה:כל אחד הכיר איזה חייל או היה בעצמו חייל. תוצאה: לדבר על זכר של אלא שנפלו הרבה יותר קרוב אליהם מלדבר על עצמאות. יום העצמאות הוא רק יום חגיגי!

הפוסט הזה הוא לכבוד מור פלג שעזרה לי בעיניין הזה ושתמיד עוזרת בכול ספק שיש לי - והם בכלל לא מעטים!

Nenhum comentário: